Разпределение на класни стаи за родителската среща на 20.09