Родителска среща за учениците от ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

Уважаеми родители,

Родителската среща на горепосочените класове (без ІІІб клас) ще се състои на 20.09.2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в основната сграда на 134.СУ

От ръководството.