Във връзка със заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Столична регионална здравна инспекция

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед № РД-01-343 от 12.10.2021 на Столична регионална здравна инспекция, заради налагането на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14 октомври се предприемат следните мерки на училищно ниво:

  1. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена училищна среда – спортни танци, еврейски танци, футбол, фехтовка, шах, художествена гимнастика, Лего занимания, занятия по АЕ на AVO, народни танци, кикбокс.
  2. Заниманията по интереси ще се провеждат в онлайн среда, където тематиката позволява. 
  3. Занимания по интереси, които не могат да се провеждат онлайн се организират от ръководителите на групите само с ученици от една паралелка, като се редуват в поредни седмици.
  4. Носенето на маски е задължително и в часовете и в междучасията (без начален етап в класната стая).

За сега оставаме в приставено обучение, поради ниска заболеваемост на ученици.