Училищен проект „Ръка за ръка“

Стартираха дейностите от вътрешноучилищния проект „Ръка за ръка“ тази седмица, чиято цел е чрез създаване на екипи от двойки класове да задълбочи и укрепи взаимното уважение и доверие между малки и големи ученици, между ученици-учители-родители-ръководство. 

Началото поставиха 9 а и 5 а клас. Ана-Мария, Бояна, Рая и Мириам от 9а клас посетиха учениците от 5а клас в часа на класа и проведоха разговор на тема „Как да бъдем приятели, кои са правилата на приятелството“. Направиха и игра за опознаване и сближаване на децата от класа. „