Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на Министъра на образованието за преминаване в ОРЕС

Уважаеми ученици и учители, На основание Заповед РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас е преустановен до ново разпореждане.

Учениците от подготвителните групи продължават своето обучение в присъствена форма при вече създадената организация.

Учениците от останалите класове провеждат своите занимания онлайн, в Teams, съгласно седмичната учебна програма. 

Учебните часове за учениците от начален етап са 20 минути, за учениците от 5 до 7 клас – 30 минути, а за гимназиален етап съответно 40 минути.

Моля, при въпроси от ваша страна към класните ръководители и учителите да ползвате платформата на електронен дневник Школо.

Ученици, които имат необходимост от електронни устройства за обучение, да се обърнат към класните ръководители.

Училището разполага с налични нови устройства и може да ги предостави в рамките на утрешния ден, срещу подпис на родител, в часови интервал от 10.00ч. до 12.00ч.

Бъдете здрави и се пазете!

Ръководство на 134.СУ