Организацията на обединените нации призовава „никой да не бъде изоставен“

Денят на ООН се отбелязва всяка година на 24 октомври. Провъзгласен е като ден на ООН с Резолюция №168 на Общото събрание на ООН през 1947 г. През 1971 г.

Общото събрание препоръча с Резолюция № 2782 този международен празник да се отбелязва и като държавен празник от страните членки. Организацията на Обединените нации е най-голямата универсална международна организация, създадена през 1945 г. от 51 страни с цел поддържане и укрепване на международния мир, сигурността, развитието на сътрудничеството между държавите.

Един от първите документи на ООН е приет през декември 1948 г. – това е Всеобщата декларация за правата на човека. Днес в ООН членуват 193 държави, като всяка от тях е член на Общото събрание на ООН и притежава един равен глас с всички останали. Главните органи на ООН са Общото събрание, Съветът за сигурност, Икономическият и социален съвет, Съветът по попечителстви и Международният съд. В системата на ООН влизат редица специализирани организации, занимаващи се с икономически, социални и хуманитарни въпроси като Световната здравна организация (СЗО), Международната организация на труда (МОТ), Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), Организацията на ООН за промишлено развитие (ЮНИДО), Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и други.

От международно признатите независими държави в ООН не влизат само Ватикана (Светият престол), от частично признатите – Палестина, Сахарската арабска демократична република (Западна Сахара), Китайската република (Тайван), Абхазия, Южна Осетия, Косово и Северен Кипър.

Организацията на Обединените нации подкрепя държавите в няколко важни сектора, като хуманитарна помощ, икономическо развитие, глобално здраве и права на човека по четири ключови фронта: поддържане на мира в целия свят, развиване на приятелски отношения между нациите, подпомагане на народите да работят заедно за подобряване на живота на всеки човек и служи като форум за обсъждане действията на държавите за постигане на глобални цели.

Организацията на Обединените нации позволява на народите и техните правителства да споделят тежестта на глобалните предизвикателства, които са твърде големи, за да може една държава да се справи сама – независимо дали са свързани с развитието или със сигурността. В партньорство с неправителствените организации и заинтересованите от частния сектор, ООН предлага механизми за защита на правата на човека и призовава за солидарност, така че „никой да не бъде изоставен“