Заповед № РД 09-4666/26.11.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на Вашето внимание последните разпореждания на Министъра на образованието и науката: