Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с последната актуализация на НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Ви информираме, че присъственото провеждане на олимпиади и състезания ще се извършва при смесване на ученици от различни паралелки при следните условия:

За ученици от 1 до 4 клас в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал 2 пъти в седмицата;

Ученици от 5 до 12 клас ще бъдат допускани в училище за участие в олимпиада/състезание, само ако притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.