Възстановяване на присъствен учебен процес

Уважаеми ученици, родители и учители,

От 06.12.2021 г. (понеделник) в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ се възстановява присъственият образователен процес за всички паралелки от 5-ти до 12-ти клас с изключение на 12а клас и 12в клас.

Молим всички ученици, които са подали декларация за съгласие с отбелязана позиция „Наличие на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела“ и не са приложили такъв, да го предоставят на посочения имейл 134susofia@134sousofia.org  или в понеделник лично  – в училищната канцелария, ет. 1.

Училището разполага с необходимия брой неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрени от Министерството на здравеопазването.

Учениците от начален етап продължават своето присъствено обучение.

Предоставяме Ви информация по паралелки:

ПаралелкаБрой ученици в паралелкатаБрой подадени декларации за съгласие
2520
2622
2620
2622
2625
2621
2111
2423
2624
2625
2725
2726
2722
2725
2716
10а2618
10б2625
10в2516
11а2825
11б2620
11в2314
12а2610
12б2618
12в258