„Големият мозъчен взрив“ е новият конкурс в 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School

„Големият мозъчен взрив“ е новият конкурс в 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School, който дава възможност на учениците да открият отговорите на въпроси от науката, изкуството и спорта, които търсят и истински ги интересуват. Новият STEM център за технологии в креативните индустрии дава възможност с инструментите на проектно и проблемно базирано обучение, на учене чрез преживяване и чрез изследване да се обогати и разгърне образователният процес в посока екипна работа, решаване на проблеми, любознателност, откривателство и критично мислене.

Потенциалът на креативните индустрии дава възможност всяка област от живота да бъде представена по интересен творчески начин, който да развихри въображението и любопитството не само на участниците в съответния проект, но и на тези, пред които се представя!

А ето ги и условията на конкурса:

участват целите класове с класните ръководители, като децата споделят с учителите и със съучениците си теми, които биха искали да изследват от гледните точки на различни предметни области. Най-добрите идеи за интегриран урок в начален, прогимназиален и гимназиален етап ще бъдат осъществени и заснети от екип на училищната телевизия, като се излъчат пред училищната общност. По този начин и учениците, и учителите, и родителите ще могат да видят резултата от добре свършената работа – от идеята до готовия „продукт“.

Всеки клас избира своята най-добра идея, която предава в срок до 10. 02. 2022 г. на e-mail cv_lashkova@134sousofia.org. Компетентно жури ще разгледа предложенията и ще определи победителите за всеки един от образователните етапи. Наградата – осъществяване на проекта, заснемане и излъчване ще бъде оповестена до 20. 02. 2022 г.

Участват класовете от ІІ до ХІІ, като на всички тях пожелаваме успех и се надяваме чрез инициативата много от учениците ни да получат отговор на отколешния въпрос „това за какво го учим?“; да разберат, че светът е пъзелът, чиито парченца могат да бъдат открити в учебната програма, стига да бъдат потърсени!

Моля избраната идея да бъде изпратена от служебната поща на класния ръководител, за да се гарантира навременното ѝ получаване.