Онлайн родителски срещи

І-ІV клас – 13.12.2021 г. – 18.30 ч.

V-VІІІ клас – 14.12.2021 г. – 19,00 ч.

ІХ – ХІІ клас – 15.12.2021 г. – 19,00 ч.

Моля, родителите да влязат в родителската среща на класа през акаунтите на децата си в Teams