Училищни новини 01 2021/2022 учебна година

А ето и първата за тази учебна година емисия училищни новини на студио Медиум с ръководител г-н Явор Стоянов.