Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1 свободно място за чистач хигиенист.

Изискванията за заемане на длъжността са:

– минимална образователно-квалификационна степен основно/средно.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта (желателно);

– допълнителни умения – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, свидетелство за завършено образование, трудова книжка.

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 27.01.2022 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 27.01.2022 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 28.01.2022 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86