Информация за ротационно обучение и ваканция

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД-09-1188/21.01.2022 г. на Министъра на образованието от 24.01. до 28.01.2022 г. (включително):

  • учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ и ХІ клас ще се обучават в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание
  • учениците от подготвителните групи, І-ІV клас, както и тези от VІІ, Х и ХІІ клас ще се обучават присъствено

Присъственото обучение ще се провежда в съотватствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка – наличие на „зелен сертификт“ или след тестване веднъж седмично.

От 31.01 до 04.02.2022 г. (включително) учениците ще излязат във ваканция.

На 07.02.2022 г. се възстановяват учебните занятия – присъствено или онлайн в зависимост от указанията на здравните власти.