Обучение на учениците от 07.02.2022 г.

От 07.02.2022 г. присъствено ще се обучават:

  • подготвителни групи
  • начален и прогимназиален етап – от І до VІ клас
  • гимназиален етап – VІІІ, ІХ и ХІ клас

Обучение в електронна среда от разстояние:

  • прогимназиален етап – VІІ клас
  • гимназиален етап – Х и ХІІ клас

За повече информация може да посетите сайта на Министерство на образованието: https://www.mon.bg/bg/news/4667