Актуална информация за училищен план-прием в подготвителна група и 1. клас за учебната 2022/2023 година /2.04.2022 г., събота, 9:00 ч./

След съгласувателно становище на МОН и подадена служебна информация, получена на 1.04. в 18:34 ч., предоставяме на Вашето внимание: начина на прием, критериите (виж още) и графиците на дейностите за реализирането му.

Уважаеми родители,чиито деца ще участват в класирането за подготвителна група и 1. клас, можете да се запознаете с изнесената информация съответно в секции:

Извиняваме се на всички за забавянето и причинените тревоги.

Пожелаваме успех в кампанията!

Бъдете здрави!