134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1 свободно място за чистач хигиенист

Изискванията за заемане на длъжността са:

– начално/основно образование

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– допълнителни умения –мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, трудова книжка.

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 03.05.2022 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 04.05.2022 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов” след 17.00 часа, събеседване на 05.05.2022 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86