„Изкуство за всички”

В дните между 9. и 14. май столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов” е домакин в третия етап на проекта „Изкуство за всички” – образователен и културен обмен по програма Еразъм +, чийто основен фокус е достъпът до култура и изкуства и културно наследство.Проф. д-р Велимир Велев от НАТФИЗ ще бъде специален гост-лектор на основния модул от предвидените уъркшопи и ще представи уникалния по рода си „Невиждан Театър”. Определен като “световно културно явление”, това е първият в човешката история театър, създаван от незрящи актьори, творящи в сферата на визуалните сценични изкуства (театър на сенки, куклен театър, театър на импресията, театър на черната кутия). Срещата на професор Велев с ученици от 134. СУ “Димчо Дебелянов” /София/, Liceo artistico Mengaroni /Италия/, Rafael Bordalo Pinheiro Secondary School /Португалия/, Athena Ostend /Белгия/ ще разшири и обогати мирогледа на учениците по отношение на възможности за включване на хора в неравностойно положение, като активни и пълноценни участници в културния живот.