ДО РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ИМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ КЪМ 134. СУ

Уважаеми родители,
На 09.05.2022 г. приключи процедурата по подаване на заявления за участие в приема на деца в подготвителни групи в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, за учебната 2022/2023 година.

Обучението на децата в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ е насочено към подготовка на децата за постъпване в I клас.

Подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ са еквивалента на IV група (6 годишни) в детска градина. Поради гореизложените факти, както и поради огромния интерес от страна на Вас – родителите, и ограничения брой места в нашите подготвителни групи, Ви информираме, че след заседание на Комисията за прием в подготвителните групи се свика заседание на Педагогическия съвет на училището, на което бе взето решение с предимство да се разглеждат документите на деца, които навършват 6 години в годината на кандидатстване.

В случай че останат незапълнени места от деца на 6 години, тези места ще бъдат запълнени с деца на 5 години според критериите или с теглене на жребий.
Напомняме Ви, че списъците с децата, приети на първо класиране, ще бъдат качени на сайта на училището на 20.05.2022 г. до 17:00 часа