Информация за приети деца в подготвителни групи в 134.СУ

Уважаеми родители на деца, участващи в приема в подготвителните групи на 134. СУ „ Димчо Дебелянов“,

В обявения прием са подадени общо 102 заявления за прием в подготвителните групи. От тях 87 /осемдесет и седем/ са на деца, които в годината на кандидатстване са навършили или предстои да навършат  шест години. Останалите 15 заявления са на деца, които в годината на кандидатстване за прием в подготвителните групи навършват пет години.

След периода на подаване на документите и обработката им от училищната комисия, определена със заповед на директора, председателят на комисията постави на обсъждане въпроса за прием в създалата се ситуация – голям брой подадени заявления за шестгодишни деца и съответно голям брой подадени заявления за петгодишни. Всяка година Педагогическият съвет взима решение в периода след подаване на документите, когато имаме яснота за конкретните възрастови групи. Ако имаме налични свободни места за петгодишни деца, осъществяваме среща с родителите и ги запознаваме с реалните условия за учебен процес, с които училището разполага. Едва тогава се взимат решения и то само в полза на децата, защото условията в училище се различават от предлаганите условия в детските градини. След представяне на аргументи от страна на учителите на подготвителните групи, свързани с условията на обучение в предоставената училищна среда, както и предвид становището на председателя на комисията относно ограничения брой места в детските градини за деца в ІV група (шестгодишни), на които предстои постъпване в І клас, и след проведено обсъждане, на Педагогическия съвет се гласува решение за учебната 2022/2023 година с предимство да бъдат приети деца, навършващи 6 години в годината на кандидатстване.

Информация за родителите на приетите деца (виж списъците по-долу)

Записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, ще се проведе в периода 26-30 май 2022 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на училището.

При записване на детето Ви в подготвителна група към 134. СУ, моля, носете следните неща:

 1. Заявление за записване в подготвителна група (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – секция „Прием“, раздел „Подготвителна група“ – и го попълнете.).
 2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
 3. Сума в размер на 90 лв. за дете за учебната 2022/2023 година за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство, а за две и повече деца – 100 лв.
 4. Заявление до Председателя на Училищно настоятелство при 134. СУ за участие на детето в следобедна или сутрешна занималня (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – секция „Прием“, раздел „Подготвителна група“ – и го попълнете.).

Срещата с родителите на децата, приети в подготвителните групи, ще се проведе на дата 31.05.2022 г. от 17:30 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, салон, ет. 1.

Списъкът с разпределението на децата по съответните групи ще бъде изнесен на 31.05.2022 г. до 12:00 ч.

Информация за първата родителска среща за учебната 2022/2023 година ще бъде предоставена допълнително на 01.09.2022 г.

Списъци на класираните деца:

Списък на приети момичета за ПГ за учебна 2022/2023 година

    Вх. №  –  Име

 1. 812 – Анджела
 2. 901 – Анна Л. Й.
 3. 813 – Анна М. К.
 4. 904 – Белослава
 5. 809 – Ванеса
 6. 863 – Даниела
 7. 897 – Дария
 8. 825 – Димана
 9. 835 – Ева
 10. 943 – Екатерина
 11. 874 – Ема В. Г.
 12. 810 – Ема К. П.
 13. 864 – Жени
 14. 888 – Изабел
 15. 887 – Йоана
 16. 843 – Калина А. К.
 17. 815 – Калина К. К.
 18. 893 – Кристияна
 19. 931 – Мария
 20. 846 – Мира К. М.
 21. 940 – Мира Н. Ц.
 22. 902 – Надя
 23. 829 – Никол
 24. 850 – Ния
 25. 882 – Радина
 26. 909 – Рая В. Ц.
 27. 834 – Рая Д. З.
 28. 890 – Сияна
 29. 822 – Софи
 30. 836 – София

Резерви:

№№ 937 – Александра; 866 – Мила; 861 – Сиана

Списък на приети момчета за ПГ за учебна 2022/2023 година

  Вх. №  –  Име

 1. 953 – Акилин
 2. 922 – Андрей
 3. 873 – Божидар Н. Н.
 4. 868 – Борис К. Ц.
 5. 941 – Борис Р. Т.
 6. 872 – Василий
 7. 811 – Виктор
 8. 933 – Вихрен
 9. 878 – Денислав
 10. 910 – Даниел Г. Г.
 11. 847 – Даниел Д. К.
 12. 832 – Даниел Д. С.
 13. 938 – Дамян
 14. 954 – Дейвид
 15. 926 – Ивайло
 16. 816 – Йоан
 17. 906 – Кристиан Ан. К.
 18. 955 – Кристиан Ат. К.
 19. 824 – Картал
 20. 920 – Леон
 21. 885 – Матей
 22. 869 – Михаил
 23. 838 – Пламен
 24. 845 – Стефан
 25. 934 – Симон
 26. 891 – Теодор
 27. 942 – Филип А. А.
 28. 870 – Филип К. Ц.
 29. 908 – Хари
 30. 936 – Юлиус

Резерви:

№№ 948 – Божидар Й. К.; 924 – Борис А. Й.; 840 – Никола