На вниманието на родителите, чиито деца кандидатстват в подговителните групи

На 30 май 2022 г. в 17:00 ч. приключи записването след І. класиране на деца в подготвителните групи.

Има 1 свободно място за момиче.

Съгласно регламента на дата 31 май 2022 г. в 12:00 ч. в присъствието на родители ще бъде теглен жребий от посочените резерви.

Списък на ПГ–а за учебната 2022/23 година – учител: Пенка Виячева

Момичета:

 1. Анджела И. Ил.
 2. Анна М. Кр.
 3. Ева Н. М.
 4. Изабел Ив. Д.
 5. Йоана Т. Д.
 6. Калина К. К.
 7. Кристияна Мл. С.
 8. Мира К. М.
 9. Ния Г. Е.

Момчета:

 1. Андрей К. Гр.
 2. Борис Кр. Цв.
 3. Божидар Н. Н.
 4. Виктор Н. К.
 5. Даниел Г. Г.
 6. Даниел Д. С.
 7. Дамян З. К.
 8. Дейвид М. Б.
 9. Кристиан Ан. К.
 10. Пламен Н. Б.

Списък  ПГ-б за учебната 2022/23, учител: Даниела Накева

Момичета:

 1. Белослава С. Т.
 2. Ванеса Р. В.
 3. Димана Л. Д.
 4. Надя М. Т.
 5. Никол Н. Мл.
 6. Сияна Я. Цв.
 7. София С. Б.
 8. Софи С. Як.

Момчета:

 1. Василий Б.  Р.
 2. Вихрен Т. С.
 3. Ивайло Н. К.
 4. Картал С. А.
 5. Михаил Кр. Цв.
 6. Теодор Х. Д.
 7. Филип Ал. А.
 8. Хари А. К.
 9. Юлиус Д. М.

Списък на ПГ–в  за учебната 2022/23 година – учител: Габриела Григорова

Момичета:

 1. Анна Л. Й.
 2. Даниела Ив. М.
 3. Дария Ан. Ан.
 4. Екатерина Г. К.
 5. Ема В. Г.
 6. Ема К. П.
 7. Жени Р. Р.
 8. Калина Ан. К.
 9. Мария В. Кр.
 10. Мира Н. Ц.
 11. Рая Вл. Цв.
 12. Рая Д. Зл.

Момчета:

 1. Акилин А. Т.
 2. Борис  Р. Т.
 3. Денислав А. И.
 4. Даниел Д. К.
 5. Йоан  П.  Б.
 6. Кристиан Ат. К.
 7. Леон Ф. С.
 8. Матей Кр. Б.
 9. Стефан Ед. М.
 10. Симон С. Л.
 11. Филип Кр.  Цв.