Списъци на класираните ученици на І-во класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Списъците на класираните ученици на І-во класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година може да видите тук.

Съгласно писмо на МОН с № 0601-108/01.04.2022 г. броят на местата в паралелките в първи клас на 134. СУ е 24 във всяка паралелка. Приемът на близнаци е над заложената бройка.

Записването на учениците, класирани на І-во класиране, ще се проведе в периода 7-15 юни 2022 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. /в учебни дни; 14.06.2022 г. е неучебен ден/ в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.

Моля, носете със себе си:

1. Заявление за записване в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук

2. Заявление за изучаване на ФУЧ-Информационни технологии и ФУЧ-БЕЛ, за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).

3. Удостоверение за раждане на детето (копие).

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).

5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 90 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 100 лв.

6. Сума в размер на 230 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

На 23.06.2022 г. от 17:30 ч. в салона на училището ще се проведе обща среща с родителите на учениците, приети в първи клас.

Първата родителска среща по класове за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 12.09.2022 г. от 17:30 часа.