СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители,

След приключване на записването на учениците, класирани на І‑во класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година, 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 2 свободни места за момчета.

Заявленията за участие във второ класиране ще се приемат в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78 на 17.06.2022 г..от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Моля, носете със себе си заявление за участие във второ класиране за прием в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук

Посочените критерии важат и за участие във второ класиране. Теглене на жребий ще се осъществи на 17.06.2022 г. в 16:30 часа само сред кандидати с равен брой точки.

Списъкът на класираните на второ класиране ще бъде обявен на 17.06.2022 г. до 18:00 часа.

Записването на учениците от второ класиране ще бъде на 20.06.2022 г. от 8:00 ч. до 17:00 ч.