Записване в VІІІ клас след първо класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след първо класиране ще се осъществи на дати 13, 14 и 15 юли 2022 г. от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване – попълва се на място

2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

3. Акт за раждане – копие

4. 2 бр. снимки – паспортен формат

5. Такси:

  • Училищно настоятелство – 90 лв.
  • Учебник по иврит – 110 лв.