1/2 свободно място за учебната 2022/2023 г. за учител по география и икономика.

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1/2 свободно място за учебната 2022/2023 г., за учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, специалист учител по география и икономика.

Изискванията за заемане на длъжността са:

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта (желателно);

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

– съгласно приложение № 1 към чл. 10 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, т.5.6.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа с електронен дневник;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип..

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 25.07.2022 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. САМО в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 26.07.2022 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседване на 27.07.2022 г. по обявения график. На 27.07.2022 г. обявяване на одобрения кандидат.

Телефон за контакт: 02 931 06 86