Обявяване на свободни места за участие в 3-то класиране за прием в VІІІ клас по Наредба 10/01.09.2016 г.

За профил „Чужди езици“ – 2 места

За профил „Природни науки“ – 1 място

За профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 2 места