Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 г.

Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 г.

за III клас1 свободно място

за ІV клас – 1 свободно място

за V клас3 свободни места

Необходими документи:

– заявление по образец (изтеглете от ТУК)

– удостоверение за завършен клас

Срок за подаване на документите – до 02 август в канцеларията на училището.

Класирането ще се извърши на 03 август по успех.

Записването на приетите ученици ще бъде на 04 август 2022 година.

Свободни места в сайта на РУО София-град: