Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1 свободно място за учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален, специалист учител по физическо възпитание и спорт.

– 1 свободно място за учител общообразователен учебен предмет в гимназиален, специалист учител по информатика и информационни технологии.

Изискванията за заемане на длъжността са:

  • компютърна грамотност, работа с MS Office, работа със задължителните платформи на НЕИСПУО;
  • съгласно приложение № 1  към чл. 10 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  • желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;
  • компютърна грамотност, работа с MS Office, работа с електронен дневник;
  • допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат),

– свидетелство за завършено образование,

– удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове,

– трудова книжка,

– препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 31.08.2022 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. САМО в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 01.09.2022 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседване на 02.09.2022 г. по обявения график. На 05.09.2022 г. обявяване на одобрения кандидат.

Телефон за контакт: 02 931 06 86