Организация на учебния ден за 2022/2023 учебна година

I – IV клас – целодневна организация на учебния ден през цялата година – от 8:00 до 18:00 ч.

V, VI и VII клас – първа смяна през цялата година – от 8:00 до 13:30 ч.

Гимназията учи в двусменен режим.

През първия учебен срок:

VIII, IX и Х клас – първа смяна – 8:00 – 13:30 ч.

XI и XII клас – втора смяна – 13:30 – 19:10 ч.