Организация по откриване на първия учебен ден и списък на класните ръководители за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на вашето внимание организацията по откриване на първия учебен ден за учебната 2022/2023 година.

Официалната церемония за откриване на Новата учебна година започва в 10,00ч. в училищния двор.

Организация на събитието:

  1. Учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ще проведат своя първи час на класа от 9,00ч. до 9,40ч. в определените за целта класни стаи, както следва:

21к. – ІХ а;
22к. – ІХ б;
23к. – ІХ в;
24к. – Ха;
25к. – Х б;
26к. – Х в;
1к., сутерен, – ХІ а;
2к., сутерен, – ХІ б;
27 к. – ХІ в;
31к. – ХІІ а;
32к. – ХІІ б;
30к. – ХІІ в;

Влизането на посочените класове ще се осъществи през централния вход  в интервала от 8,50ч. до 9,00ч.

  • Учителите на първите класове ще посрещнат нашите най-малки и чаровни ученици в интервала от 9,35ч. до 9,45ч. пред училищната сграда, централен вход.
  • Родителите на учениците от първи клас се отправят към вътрешното дворно пространство, за да заемат своите места.
  • Учениците от ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ клас влизат през бялата гаражна врата, откъм улица „ Пиротска“. Там ще бъдат посрещнати от класните ръководители и учители.
  • До 9, 55ч. класовете заемат своите места, ръководени от класните ръководители.
  • Определеното пространство за гости на събитието е обозначено , т.е. определено – в близост до сцената, откъм улица „Брегалница“.

След приключване на официалната церемония, за провеждане на час на класа, към съответните сгради се отправят учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ клас. Предоставяме разпределение на класните стаи по класове:

21к. – V а;
22к. – V б;
23к. – V в;
24к. – VІ а;
25к. – VІ б;
26к. – VІ в;
31к. – VІІ а;
32к. – VІІ б;
30к. – VІІ в;
46к. – VІІІ а;
47к. – VІІІ б;
39к. – VІІІ в;

Уважаеми родители и ученици, молим за стриктно и отговорно спазване на посочените часове, с цел безпроблемно провеждане на събитието.

Благодарим ви, защото винаги сте ни подкрепяли при провеждането на многобройните училищни мероприятия!

Списък на класните ръководители
за учебната 2022-2023 г.

1. аТодорка Паскалева
1. бНедялка Илиева
1. вСтефани Христова
2. аРадина Стоева
2. бДаниела Петрова
2. вГергана Енчева
3. аДонка Шенева
3. бДаниела Янкова
3. вВалентина Василева
4. аКалина Раданова
4. бАнета Ралчева
4. вАнтоанета Йорданова
5. аМила Стоева
5. бЖана Рафаилова
5. вМадлена Колчева
6. аНадежда Тошева
6. бЕвгения Деничин
6. вНадежда Петрова
7. аЦветелина Георгиева
7. бАнна Тошкова
7. вДиана Недева
8. аСилвия Савова
8. бМариета Страхилова
8. вДимитър Димитров
9. аГергана Николова
9. бВитка Цолова
9. вРадосвета Боновска
10. аДесислава Георгиева
10. бНели Пеловска
10. вАни Стоянова
11. аПавлина Календерова
11. бМарияна Георгиева
11. вГиора Хаютин
12. аЕвелина Янева
12. бКирил Николов
12. вАнтоанета Петкова