Промяня в графика на родителските срещи

Поради издадена заповед от МЗ и невъзможност за присъствено провеждане на родителските срещи след 15.09.2022г, последните ще се състоят според проложения график:

на 13.09.2022г от 18.00ч

2а – 21 кабинет; 2б – 22 кабинет; 2в – 23 кабинет; 
3а – 38 кабинет; 3б – 37 кабинет; 3в – 55 кабинет;  
4а – 52 кабинет; 4б – 53 кабинет; 4в – 54 кабинет;  

8 клас – обща родителска среща в големия салон за всички паралелки. След това с класните ръководители:

8а – остават в салона; 
8б – 32 кабинет; 
8в – 31 кабинет

на 14.09.2022г от 18.00ч

6а – 24 кабинет; 6б – 25 кабинет; 6в – 26 кабинет; 

7а – 21 кабинет; 7б – 22 кабинет; 7в – 23 кабинет;  

9а – 31 кабинет; 9б – 32 кабинет; 9в – 30 кабинет; 

10а – 46 кабинет; 10б – 47 кабинет; 10в – 39 кабинет;  

11а – 56 кабинет; 11б – 61 кабинет; 11в – зала Америка за Б-я  

12а – 2 кабинет; 12б – 1 кабинет; 12в – 27 кабинет