Училищната общност е солидарна с нещастието на хората

Колко благородно може да е човешкото сърце!

Екипът на 134. СУ изказва благодарност на всички, които бяха съпричастни към нещастието, сполетяло хората от региона на град Карлово и дариха от сърце средства в помощ на бедстващите.

За няколко часа успяхме да съберем и внесем сумата от 7285 лв. в банковата сметка, открита от община Карлово.