„Цветовете в живота“

Валерия от 9в клас на 134.СУ, участваща в клуба по фотография, с ръководител Цветелина Цветкова, спечели грамота в конкурс за оригинална фотография, на тема „Цветовете в живота“, организиран от МКБППМН – община Разград.

Поздравления за Валерия и нейния ръководител!