Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 г.

Уведомявам Ви, че в 134. СУ „Димчо Дебелянов”, гр. София, има 4 (четири) свободни места, както следва:

В III клас – 1 място;

В VII клас – 2 места;

В X клас – 1 място.