Предстоящи родителски срещи

Уважаеми родители,

на 22.11.2022г от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 1-7 клас.
На 23.11.2022г от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8-12 клас.

От ръководството.