Голямо писане, рисуване, фотографиране, конструиране и костюмиране 2022

Темата за всички възрастови категории е:

„История за великани и джуджета“

Насоки за работа в различните възрастови категории

За участниците до 12 години включително – истории за вълшебни същества, за големи (възрастни) и малки (деца) същества, за хора и животни; могат да се добавят различни реални и фантастични герои. Великаните, джуджетата, както и всички останали, могат да бъдат добри или лоши, добрите могат да стават лоши, а лошите – добри и т.н.
Развихреното въображение може много да помогне.

За участниците над 12 години – може да се заложи на метафоричността (преносността) – великани (в смисъл на велики, големи) в науката, в изкуството, в спорта, в нравствеността, в духовността и джуджета (в смисъл на нищожни) в същите области. Може да се използва антитезата „голям“ човек с „малка“ душа или възможности и „малък“ човек с „голяма“ душа или възможности. Въображението, чувството за хумор и философският подход могат много да помогнат.

 ВАЖНО!

Придържането към възрастовата категория не е задължително!
Всеки участник може да работи в насока не според възрастовата категория, в която попада, а по вдъхновение!

ЖАНРЪТ Е СВОБОДЕН – съчинение, есе, разказ, стихотворение, приказка, басня, авторски сентенции.

За фотографите – снимка, колаж.
За художниците – рисунка с формат А3.
За конструкторите – Лего „скулптура
или „скулптура“ от други материали.

За всички участници има шанс в конкурса за костюм, който е желателен.

Краен срок за предаване на творбите: 12.12.2022.

 Карнавал и церемония по награждаването, която традиционно започва с тематична пиеска, изпълнена от учителите за техните ученици

22.12.2022, 12.30 часа в салона на училището.

Наградите се финансират от ОРТ и Училищно настоятелство.

Пожелаваме успех на всички участници!

Рисунките се предават на класните ръководители, а въведените текстове – на следния адрес:

cv_lashkova@134sousofia.org

Снимките се изпращат на адрес ppetrov@134sousofia.org