Медиен лагер

Между 16. и 20. ноември 2022 г., в хотел „Мурите“, гр. Разлог се проведе традиционния медиен лагер с ученици оп VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас, под ръководството на Цветелина Цветкова, учител по ИТ, Явор Стоянов, учител по ИТ и математика и Борислава Цветкова, бивша ученичка на 134.СУ и настоящ ментор на участниците.

Първият ден беше определен за запознаване на учениците от отделните класове по между им, чрез игри. На участниците във фото клуба беше поставена задача да направят снимка в точно определен час, независимо къде се намират, а в края на лагера да разкажат какво са правили в този момент. Групата от видео и аудио клуба бяха запознати с основите на всяка видео продукция, както и ролите на отделните участници в него.

През вторият ден начинаещите ученици се запознаха с основните настройки на видео и фото техниката, различни техники на заснемане, правилата за композиция, правилата за заснемане на интервю, работа с микрофони. След което приложиха наученото на практика, заснемайки първото си интервю, а напредвалите ученици изработиха рекламен клип на хотела. Учениците от клуба по фотография имаха за задача да направят импровизирано студио и се упражняваха в студийна фотография. Вечерта завърши с разбор на изработеното от всички групи през деня.

През третият ден, разделени на екипи – напреднали и начинаещи – учениците от видео клуба имаха за задача да създадат музикален клип по зададена песен от различени жанрове, избрана на случаен принцип. Фотографите бяха с интензивна програма. Те се запознаха с предметната фотография, снимане на дневна светлина, арт фотография с цветен дим, а след вечеря – рисуване със светлина. Вечерта всеки един от екипите представи работата си пред останалите, а те ги оценяваха, чрез кратка анкета.

Задачата през четвъртия ден изискваше разпределяне на участниците в четири групи, включващи напреднали и начинаещи ученици от видео клуба и учениците от клуба по фотография, които в колаборация трябваше да направят филм и постер към него. Всеки от екипа имаше определена функция: сценарист, режисьор, актьор/актриса, оператор, монтажист. Вечерта завърши с преглед на изработените от учениците филми.

Ръководителите на фото и видео клуба се надяват, че са успели да провокират у учениците креативно мислене, проактивност, проява на лидерство, критично мислене и умения за работа в екип.