Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за пазач-портиер;

Изискванията за заемане на длъжността:

  • Средно общообразователно или техническо образование
  • Допълнително обучение или квалификационни курсове във връзка със заеманата длъжност
  • желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;
  • допълнителни умения –мотивация, отговорност, съобразителност, емоционална устойчивост, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор /свободен текст/

– CV (европейски формат),

– свидетелство за завършено образование,

– удостоверения за завършени квалификации, квалификационни курсове,

– трудова книжка,

– препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени от 12.01. до 20.01.2023 г./включително/ от 9,00 до 16,00 ч. САМО в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 23.01.2023 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседване на 24.01.2023 г. по обявения график

Телефон за контакт: 02 931 06 86