Предстоящи родителски срещи

На 24.01.2023 г. (вторник) от 18:30 ч. ще се състои родителска среща за учениците от:

І-ІІІ клас – он-лайн в платформата Teams

ІV – VІ клас – присъствено

VІІ клас – присъствено, от 17:30 ч., в салона на 1. етаж . Родителската среща за VІІ клас ще започне с представяне на дейностите по прием в VІІІ клас, след това ще продължи по паралелки.

На 25.01.2023 г. (сряда) от 18.00 ч. ще се състои родителска среща за учениците от:

VІІІ – ХІІ клас – присъствено

От ръководството