Свободни места за ученици от ІІ. срок на учебната 2022/2023 г.

Уведомявам Ви, че в 134. СУ „Димчо Дебелянов”, гр. София, има 1 (едно) свободно място за ІХ клас, профил „Чужди езици“, от ІІ. учебен срок на 2022/2023 година