Одобрени кандидати за обявените свободни работни места

За учител по иврит:

  • Марта Масленска

За технически секретар/домакин:

  • Никифор Веселинов