145 години от освобождението на България!

Поклон пред всички отдали живота си за свобода на българския народ!

Честит Национален празник на цялата училищна общност!