Заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”

На 22.03.2023 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и съгласуване на училищен план-прием за 2023/2024 г.;
    Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

Пълният текст на поканата можете да видите тук: