График на срещите на 14.03.2023 г. на комисията с кандидатите за обявеното свободно работно място, които са допуснати до събеседване

От 13:30 ч. – Росица Янкова Дончева

От 13:40 ч. – Тихомир Крумов Цветанов

От 13:50 ч. – Бисера Антонова Андонова

От 14:00 ч. – Илонка Миланова Джалева

От 14:10 ч. – Надежда Пламенова Симеонова

От 14:20 ч. – Анжела Крумова Секулова

От 14:30 ч. – Миглена Борисова Бахчеванова

От 14:40 ч. – Христо Кирилов Герджиков

От 14:50 ч. – Кръстина Стоянова Георгиева

От 15:00 ч. – Филип Йорданов Павлов