За отговорността и силата на личността, която отправи чрез стиховете си посланията към нас – ученици, учители, родители

ИЗЯВЛЕНИЕ ПО ПОВОД НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

В седмицата на патрона, поета офицер Димчо Дебелянов, е добре да припомним мисията на нашето училище, която гласи, че: „… предоставяме качествено актуално образование, основано на исторически традиции, в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество.

Ние се стремим да изградим у децата и младежите основателно самочувствие на свободни, знаещи и можещи хора, съзидатели на по-мирен, по-интересен и по-добър свят.“

За да се постигнат условията за осъществяването на мисията, са необходими вътрешен ред и правила, които определят взаимоотношенията между ръководство, учители и ученици.

В 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School са в сила Правилник за дейността на училището, Етичен кодекс, както и Етичен кодекс за работа с деца. Тези документи гарантират спокойното взаимодействие между участниците в учебната, извънкласната и административната дейност, което да се осъществява в дух на търпимост към различията помежду ни, зачитане на личността на другия, нетърпимост към насилие, език на омразата и провокации от различен характер.

Нека не забравяме, че нашият патрон е дал живота си за свободна, независима и справедлива България и дълг на всеки един от нас, независимо дали дете, младеж или възрастен, е да отстоява собствените си права, да зачита правата на всички останали и да спазва задълженията си. Това е начинът да се чувстваме достойни граждани, които работят не само за благополучието си, но и за благополучието на обществото. Всичко, което правим, е бумеранг, чиято крайна цел сме самите ние!

Ръководството на училището твърдо отстоява идеята за етническа толерантност и равнопоставеност, която е пазител на мултикултурния образователен модел на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School и всяка провокация е израз на безсилие.