„Въведение в еврейската  история, Старият завет  и какво е Палестина?“

Уважаеми родители,

Във връзка със зачестилите  запитвания и големия интерес имаме удоволствието да обявим лекция на тема “ Въведение в еврейската  история, Старият завет  и какво е Палестина?“

Лекцията ще се проведе в училището на 04.04 от 18 :00 часа от Гиора Хаютин.Събитието е предназначено за родители на ученици от 7 до 12 клас и за учители.