Госпожа Весела Палдъмова е удостоена с почетното звание „Пазител на паметта“ от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“

Госпожа Весела Палдъмова, директор на 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School, е удостоена с почетното звание „Пазител на паметта“ от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“.

Отличието „Пазител на паметта” е учредено през 2018. година. То се връчва за съхраняване и популяризиране на историческата памет, за примери на проявен хуманизъм и толерантност.

По думите на г-жа Палдъмова, „Това е признание за всички учители на 134.СУ “ Димчо Дебелянов“-ORT SCHOOL, защото ние заедно сме в основата на всичко създадено и сега, и назад във времето, посветено на идеята да съхраним в националната памет тези събития, в които страхът отстъпва пред силата на милосърдието и волята да спасиш човешки животи.

Всеки един от нас е длъжен, възпитавайки поколенията в общочовешките ценности, да съгражда не само личностния морал на отделната личност, но и да се опита, с неимоверни усилия, да помогне във формирането на Обществения морал. Във всяко време, във всяка една епоха човешкият морал и ценностна система могат да провокират злото или да гарантират правото на живот.

Всяка една дума, всяко отправено послание по темата е урок „За спасените и спасителите, но и за неспасените…“

Вярвам в силата на думите и посланията.“

Поздравления, г-жо Палдъмова!