График  за зрелостници за поправителни изпити – втора майска сесия

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание

График за зрелостници
за поправителни изпити

Втора изпитна сесия – месец май

датаденчасСТАЯучебен предметклас
29.05ПОНЕДЕЛНИК13:0040Информационни технологии – РПХII
29.05ПОНЕДЕЛНИК13:0040МатематикаООПХII
30.05ВТОРНИК13:0040АЕ –   ООПХII