Честит 24 май – празник на българската просвета и славянската писменост!

КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Български всеучилищен химн


„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Тъй солунските двама братя
насърчаха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

Подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Русе, 1882, априлий 15
[сп. „Мисъл“, 1892, кн. IX-X]