Отбелязване на деня на детето

На 1. юни 2023 г. от 18:30 ч. в двора на училището ще се проведат концерт и дискотека, посветени на Международния ден на детето. Могат да заповядат учениците от всички класове и техните родители.

В концерта ще участват художествените състави по спортни танци, български народни танци и еврейски традиционни танци, певци и пианисти от различни класове.

Между изпълненията ще има тематична викторина с награди, а накрая ще завършим с дискотека за деца, младежи и възрастни.

Дрескодът включва бяло, червено, розово и синьо, а който държи, може да бъде с униформа.

Очакваме Ви!